Enter your keyword

Sıkça Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

Akşam Lisesi’nden mezun olmakla, diğer liselerden mezun olmanın diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liselerden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir. Bir başka ifade ile Akşam Lisesi Diploması, kazanımlar ve haklar bakımından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tüm örgün liselerce verilen diplomalarla aynı hak ve kazanımlara sahiptirler.

Lise diploması kişiye bir çok avantaj sağlamaktadır. Gerek devlet kurumlarında gerekse özel kurumlarda lise diplomasına sahip olmayanlara iş imkanı verilmemektedir. Bir çok işyeri açma kriterleri de lise diploması şartına bağlanmıştır. Ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelere girebilmek için de lise diploması şartı aranmaktadır.

Akşam liselerinin en büyük avantajı şüphesiz vakittir. Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam liselerinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Akşamları eğitimlere katılırken, gündüz saatlerinde çalışma imkanınız olacaktır. Hem iş deneyimi, hem eğitim alma şansına sahipsiniz. Akşam Liseleri, herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezuniyeti imkânı sunuyor. Sınıf mevcutları diğer liseler kadar yoğun olmadığından öğrencilerin öğretmenlerden yararlanma imkanı daha fazladır.

Özel Akşam Liselerinde Eğitim ve Öğretim gören erkek öğrenciler, askerliklerini öğrenimleri süresince tecil etme hakkına sahiptir. Askerlik tecil işlemleri her yıl aralık ayı sonuna kadar yapılmaktadır. Tecil, askerlik çağına gelmiş öğrencilerin, öğrenciliklerini askerlik şubesine belgeleyerek bir süre askerliklerini ertelemesi demektir. Buna askerlik tecili denir. Eskiden bu yaş sınırı 28 yaşının son gününe kadar geçerliydi. Ancak, 06/2019 tarihi itibarı ile bu yaş sınırında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre artık öğrencinin lise öğrenciliği bitmemiş olsa bile 22. yaşının son gününe kadar tecil ettirme hakkı bulunmaktadır. Okulların tecil işlemlerini yapma yetkisi yoktur. Sadece isteğe bağlı olarak kayıtlı öğrencilerine öğrenci olduklarını belgeleyen evrakları düzenleyip verebilirler. Öğrenci askerlik tecilleri 1 yıl süre ile geçerlidir. Dolayısı ile her sene aralık ayı içerisinde tecil işlemleri yapılmalıdır. Tecili gerçekleştirecek kişi bizzat kendisi Askerlik şubesine başvurmalıdır. Bir başkası kişinin yerine başvurarak tecil işlemleri yapamaz.

Akşam liseleri, örgün eğitimde olduğu gibi yüz yüze verilen eğitim kurumlarıdır. Akşam liselerinde devamlılık esası şarttır. Akşam Liselerinde aktif olarak Eğitim ve Öğretim gören öğrencilere öğrenci belgesi verilir. Bu belgeleri öğrenciler çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşlara vererek öğrenciliklerini kanıtlarlar. Öğrencilerin velileri bu belge ile çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan öğrenci okutma yardımları alabilirler. Öğrenciler bu belge ile diğer lise statüsünde öğrenim gören öğrencilerin yararlandığı tüm haklardan yararlanabilir. Toplu taşımalarda öğrenci indirimlerinden yararlanabilirler. Özel akşam lisesi öğrencisi 20 yaşından gün alsa da, SGK kapsamında bir işte çalışsa da öğrenciliğini kanıtladığı sürece, öğrenci indiriminden faydalanma hakkına sahiptir. İndirim kartı alabilmek için her hangi bir yaş sınırlaması yoktur. Öğrenci belgesi E-Devletten alınmaz. Mutlaka Eğitim ve Öğretim gördüğü kurumdan alınmalıdır. Islak imzalı olmayan öğrenci belgeleri kurum ve kuruluşlarda geçerli olmaz.

Tasdikname okulu bitirmeden ayrılan, yada aynı seviyedeki başka bir eğitim öğretim kurumuna geçmek için okul müdürlüklerince düzenlenen bir belgedir. Tasdiknamede öğrencinin kimlik bilgileri, eğitim ve öğretim gördüğü okullar, sınıf seviyeleri ve not bilgileri yer almaktadır. Dengi okullar için E-Okul üzerinden nakil yoluyla geçiş yapmak gerekmektedir. Örgün öğretimden alacağınız tasdikname ile Özel Akşam Lisesine kayıt yaptırabilirsiniz.

Örgün eğitim aldığınız kurumdan alacağınız tasdikname ile, 18 yaşının altındaysanız velinizle beraber; 18 yaşından büyükseniz bireysel olarak kayıt dönemlerinde kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.